Mijn favorieten

Huurder

CHECK

Om in aanmerking te komen voor een huurwoningen via DAAN makelaardij, zal uw bruto inkomen (eventueel gezamenlijk met een partner) minimaal driemaal het huurbedrag dienen te zijn. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld. Uiteraard zal DAAN makelaardij u verzoeken om inkomensgegevens in te leveren om deze te controleren.

Woningen dienen voor minimaal 6 maanden gehuurd te worden. Indien er schulden zijn of zijn geweest in het verleden zal dit een belemmering voor DAAN makelaardij kunnen zijn om woonruimte aan u beschikbaar te stellen.

Alle huurprijzen zijn exclusief de kosten voor gas/water/licht. De rekeningen voor deze nutsvoorzieningen worden op naam van de huurder gezet en zullen dan vanaf het moment van de sleuteloverdracht voor rekening van de huurder zijn.

Voor het tekenen van het huurcontract betaalt u de eerste huur nota, administratiekosten en een waarborgsom  (min. 1 maand huur).

Als u de betaling heeft voldaan, zullen we gezamenlijk met de eigenaar van de woning en u de staat van de woning opnemen, waarna we het huurcontract tekenen en u de sleutels van de woning ontvangt. De waarborgsom krijgt u terug bij het beëindigen van de huurovereenkomst (mits er geen schade of huurachterstand is).

Indien u een zelfstandig ondernemer bent, dient een bankgarantie van minimaal 3 maanden verstrekt te worden vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/balans te overleggen.

Als u wilt weten of u met uw persoonlijke situatie in aanmerking komt voor een huurwoning via DAAN makelaardij kunt u natuurlijk contact opnemen.


BENODIGDE GEGEVENS

De volgende documenten hebben wij van een toekomstige huurder nodig indien men een woning wilt huren:
  • Kopie legitimatiebewijs
  • Kopie van de laatste drie loonstroken
  • Inkomens verklaring Belastingdienst (op te vragen via de belastingdienst)
  • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 2 maanden)
  • Kopie van een bankafschrift met het huidige adres waar het loon op gestort is
  • Uittreksel van de gemeente waar de huurder nu staat ingeschreven (niet ouder dan 2 maanden)
  • Verhuurdersverklaring (indien u al huurder bent)
  • Recent afschrift van het BKR te Tiel
  • In geval van een eigen bedrijf, een balans, winst- en verliesrekening over het gehele voorgaande boekjaar, een accountantsverklaring en een uittreksel uit het Kamer van Koophandel register.

Voor overige vragen en of afwijkende situaties kunt u DAAN natuurlijk contacten. Dan kunnen wij uw persoonlijke situatie bespreken.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring