Mijn favorieten

Koop aan met Daan

KOOP AAN MET DAAN DE AANKOOPBEGELEIDING VAN A TOT Z

De aankoopbegeleiding “Koop AAN met DAAN“ is een totaal dienst, waarbij de makelaar fungeert als een personal assistent en behartigt alleen uw belangen tijdens het aankoopproces. Samen zoeken we naar de meest ideale woning, afgestemd op uw woonwensen.

Bij het kopen van een woning staan uw wensen centraal. Waar wilt u wonen? Welke eisen stelt u aan uw nieuwe droomwoning? Welk budget heeft u? Allemaal belangrijke aspecten, waarmee DAAN aan de slag gaat.

Van zoekopdracht tot overdracht; DAAN begeleidt u van het begin tot het eind!
En dat tegen een vast tarief!


DE AANKOOPBEGELEIDING VAN DAAN: 


Stap 1: Het zoekprofiel.

DAAN is zich bewust van het belang van goede communicatie en persoonlijke begeleiding in het aankoopproces. Om een goed beeld te krijgen van wat u precies zoekt, maakt DAAN samen met u een zoekprofiel op, waarin u uw woonwensen en eisen te kennen geeft.

Stap 2: De bezichtiging.

DAAN gaat met u mee, het liefst naar elke bezichtiging. Tijdens de bezichtiging controleert DAAN de staat van de woning. Na de bezichtiging bespreken we de bevindingen. Als er een reden tot twijfel is bespreken we die en zal er eventueel een vervolgonderzoek door een specialistisch bedrijf worden geadviseerd.

Vervolgens gaat DAAN voor u aan de slag met de achtergrondinformatie. DAAN onderzoekt de kadastrale gegevens, kijkt of er sprake is van een bestemmingsplan, een vereniging van eigenaren of andere zaken die de aankoop zouden kunnen beïnvloeden en natuurlijk of er juridische of bouwtechnische problemen zijn. Als al deze zaken duidelijk zijn bespreekt DAAN de bevindingen met u in een persoonlijk gesprek.

Omdat DAAN met elke bezichtiging mee gaat, kan er direct gehandeld worden wanneer u serieus geïnteresseerd bent. Hierdoor gaat er geen tijd verloren.

Stap 3: De onderhandeling.

Naar aanleiding van het bezoek aan de woning, wordt de reële waarde van de woning berekend. Om een goed advies uit te brengen worden diverse aspecten met betrekking tot de woning bekeken, o.a.: Wat is de reële waarde? Hoelang staat de woning te koop? Waarvoor zijn de woningen in de buurt verkocht? Deze aspecten worden in de onderhandeling mee genomen.

DAAN bespreekt met u wat een reëel openingsbod is, om deze vervolgens namens u uit te brengen. Om succesvol te kunnen onderhandelen is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van alle regels en voorschriften die gelden bij de aanschaf van onroerend goed. Als aankoopmakelaar heeft DAAN hiermee ruime ervaring en is zijn zelf niet emotioneel betrokken bij het proces, waardoor DAAN op een objectieve manier de best mogelijke prijs voor u kan bedingen. Maar uiteraard bent u zelf degene die het laatste woord heeft in de onderhandelingen over de koop van het huis.

Gedurende het gehele proces onderhoudt DAAN contact met de verkopende partij en zorgt er voor dat u bij iedere stap op de hoogte blijft van de situatie. Er wordt met u overlegd welke stappen er tijdens de onderhandeling worden ondernomen.

DAAN handelt uit u naam, en zal dan ook nooit “op eigen houtje” opereren.

Stap 4: Het contract.

Wanneer de onderhandelingen gunstig verlopen en er een overeenstemming is met de verkopende partij, wordt er een voorlopig koopcontract opgesteld door de verkopend makelaar. Deze overeenkomst controleert DAAN nauwkeurig voor u, zodat u zeker weet dat alle afspraken, uitzonderingen, mogelijke problemen en eventuele ontbindende voorwaarden op papier staan.

Dit voorlopige koopcontract neemt DAAN samen met u door, voor de ondertekening.

Stap 5: De notaris.

Nadat alle voorwaarden zijn verlopen en u akkoord heeft gekregen van uw hypotheekverstrekker, kunnen we op de afgesproken datum naar de notaris.

Alvorens we naar de notaris gaan, wordt de woning nog één maal bezocht door alle partijen tezamen. Tijdens dit bezoek controleren we samen of de verkopende partij zich aan alle afspraken heeft gehouden en de woning in goede staat oplevert. Blijkt tijdens deze inspectie dat er aan bepaalde voorwaarden niet voldaan is, of dat er bijvoorbeeld zaken zijn verwijderd die u volgens afspraak over zou nemen, onderneemt DAAN onmiddellijk actie om deze problemen op te lossen. Tijdens deze controle worden over het algemeen ook de meterstanden voor gas, licht en water opgenomen.

Na vaststelling van eventuele veranderingen gaan we naar de notaris, waar u de akte van levering ondertekent en de sleutels ontvangt.

Stap 6: Nazorg.

Ook na de overdracht bij de notaris staat DAAN voor u klaar. Niet alleen om te horen hoe tevreden u bent over de dienstverlening, maar ook als u bijv. de meterstanden kwijt bent of wanneer de nieuwe bewoner gestuit is op een mogelijk gebrek.


“KOOP AAN MET DAAN” IS EEN FULL-SERVICE DIENSTVERLENING AAN VAN A TOT Z!

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring